Termeni și condiții

Our website address is: http://www.alinamanole.ro.

Vă rugăm citiți cu atenție.

ACEST REGULAMENT SE APLICĂ TUTUROR CATEGORIILOR DE UTILIZATORI ȘI SISTEME CARE ACCESEAZĂ ȘI NAVIGHEAZĂ PE www. ALINAMANOLE.RO (DENUMIT ÎN CONTINUARE „site“), INCLUZÂND UTILIZATORI PRECUM VIZITATORI, PERSOANE CARE POSTEAZĂ COMENTARII, PERSOANE CARE DISTRIBUIE CONȚINUT, PROGRAME AUTOMATIZATE DE TIP ROBOT, ETC. PRIN ACCESAREA site-ului, EȘTI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE LEGALE DE FOLOSIRE ALE ACESTUIA.

Întrebări și solicitări

DACĂ AI ÎNTREBĂRI SAU NELĂMURIRI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR TALE SAU DOREȘTI SĂ ÎȚI EXERCIȚI DREPTURILE LEGALE ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE PE CARE LE DEȚIN SAU AI ÎNGRIJORĂRI CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE TRATEZ ORICE PROBLEMĂ DE CONFIDENȚIALITATE, ÎMI POȚI SCRIE LA ADRESA alina@alinamanole.ro.

Ce fel de informații colectez: 

A) INFORMAȚII PE CARE MI LE FURNIZEZI ÎN MOD VOLUNTAR
CÂND POSTEZI COMENTARII SAU MĂ CONTACTEZI PRIN INTERMEDIUL ACESTUI site, ÎMI DAI VOLUNTAR INFORMAȚIILE PE CARE LE PRELUCREZ. ACESTE INFORMAȚII INCLUD NUMELE, PRENUMELE, ADRESA DE E-MAIL. UNELE DINTRE ACESTE INFORMAȚII SUNT OPȚIONALE, AȘADAR RĂMÂNE LA LATITUDINEA TA DACĂ MI LE OFERI.
 NU DEZVĂLUI ȘI NU TRANSFER INFORMAȚII CĂTRE TERȚI.
B) INFORMAȚII PE CARE LE COLECTEZ ÎN MOD AUTOMAT
CÂND NAVIGHEZI PE site-ul MEU, ESTE POSIBIL SĂ COLECTEZ INFORMAȚII DESPRE VIZITA TA PE BLOG. ACESTE INFORMAȚII POT INCLUDE ADRESA IP, SISTEMUL DE OPERARE, BROWSER-UL, ACTIVITATEA DE NAVIGARE ȘI ALTE INFORMAȚII DESPRE MODUL ÎN CARE AI INTERACȚIONAT CU site-ul. ACESTE INFORMAȚII POT FI COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR DE STATISTICI OFERITE DE GOOGLE SAU A ALTOR TEHNOLOGII ASEMĂNĂTOARE.

Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor?

ÎN PRIVINȚA DATELOR PE CARE MI LE OFERI VOLUNTAR PRIN CONTACTAREA MEA ÎN ORICE MOD, TEMEIUL LEGAL ESTE „LUAREA UNOR MĂSURI LA CEREREA PERSOANEI VIZATE ÎNAINTEA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT” (ART. 5 ALIN. 2 LIT. (A) DIN LEGEA NR. 677/2001) ȘI „PENTRU A FACE DEMERSURI LA CEREREA PERSOANEI VIZATE ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT” (ART. 6 ALIN. (1) LIT. B DIN REGULAMENTUL (UE) 679/2016).
ÎN PRIVINȚA DATELOR PE CARE MI LE OFERI VOLUNTAR PRIN POSTAREA UNUI COMENTARIU LA UN ARTICOL DE PE site, TEMEIUL PRELUCRĂRII ESTE OBLIGAȚIA MEA LEGALĂ DE A SPRIJINI EXERCITAREA DREPTULUI DE INFORMARE, DAR ȘI INTERESUL MEU LEGITIM DE A OFERI CITITORILOR BLOGULUI TRANSPARENȚĂ ȘI INFORMARE.
ATÂT POTRIVIT LEGISLAȚIEI ACTUALE, CÂT ȘI POTRIVIT GDPR (APLICABIL DIN 25 MAI 2018), CONSIMȚĂMÂNTUL TĂU NU ESTE CERUT ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PRELUCRAREA ESTE NECESARĂ PENTRU EFECTUAREA DE DEMERSURI PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT, ÎNDEPLINIREA UNEI OBLIGAȚII LEGALE SAU INTERESUL LEGITIM.
ÎN PRIVINȚA DATELOR PE CARE LE COLECTEZ AUTOMAT, TEMEIUL PENTRU PRELUCRARE ESTE CONSIMȚĂMÂNTUL. ODATĂ CU ACCESAREA site-ului, ÎȚI DAI ÎN MOD VALABIL CONSIMȚĂMÂNTUL ASUPRA PRELUCRĂRII.

Care sunt drepturile tale?

• DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI;
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PRELUCRAREA SE BAZEAZĂ PE CONSIMȚĂMÂNT, ÎȚI POȚI RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL ÎN ORICE MOMENT ȘI ÎN MOD GRATUIT PRIN TRANSMITEREA UNUI E-MAIL PE ADRESA alina@alinamanole.ro CU SUBIECTUL „RETRAGERE CONSIMȚĂMÂNT“.
• DREPTUL DE ACCES;
AI DREPTUL DE A OBȚINE DIN PARTEA MEA O CONFIRMARE CĂ SE PRELUCREAZĂ SAU NU DATE CU CARACTER PERSONAL CARE TE PRIVESC ȘI, ÎN CAZ AFIRMATIV, AI DREPTUL DE ACCES LA DATELE RESPECTIVE.
• DREPTUL LA RECTIFICARE;
AI DREPTUL DE A OBȚINE DE LA MINE, FĂRĂ ÎNTÂRZIERI NEJUSTIFICATE, RECTIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INEXACTE CARE TE PRIVESC. ȚINÂNDU-SE SEAMA DE SCOPURILE ÎN CARE AU FOST PRELUCRATE DATELE, AI DREPTUL DE A OBȚINE COMPLETAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE SUNT INCOMPLETE, INCLUSIV PRIN FURNIZAREA UNEI DECLARAȚII SUPLIMENTARE.
• DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR
ÎN SITUAȚIILE ÎN CARE (1) DATELE NU MAI SUNT NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA SCOPURILOR, (2) S-A RETRAS CONSIMȚĂMÂNTUL ȘI NU EXISTĂ UN ALT TEMEI JURIDIC PENTRU PRELUCRARE, (3) TE OPUI PRELUCRĂRII ȘI NU EXISTĂ MOTIVE LEGITIME CARE SĂ PREVALEZE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA SAU (4) DATELE CU CARACTER PERSONAL AU FOST PRELUCRATE ILEGAL, AI DREPTUL DE A OBȚINE ȘTERGEREA DATELOR CARE TE PRIVESC, FĂRĂ ÎNTÂRZIERI NEJUSTIFICATE.
• DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATĂ, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI, CARE PRODUCE EFECTE JURIDICE CARE TE PRIVESC SAU TE AFECTEAZĂ ÎN MOD SIMILAR ÎNTR-O MĂSURĂ SEMNIFICATIVĂ
NU AI ACEST DREPT ÎN CAZUL ÎN CARE DECIZIA:
(A) ESTE AUTORIZATĂ PRIN DREPTUL UNIUNII SAU DREPTUL INTERN CARE SE APLICĂ OPERATORULUI ȘI CARE PREVEDE, DE ASEMENEA, MĂSURI CORESPUNZĂTOARE PENTRU PROTEJAREA DREPTURILOR, LIBERTĂȚILOR ȘI INTERESELOR LEGITIME ALE PERSOANEI VIZATE; SAU
(B) ARE LA BAZĂ CONSIMȚĂMÂNTUL TĂU EXPLICIT.
TE ROG SĂ REȚII URMĂTOARELE:
• PERIOADA DE TIMP: VOI ÎNCERCA SĂ RĂSPUND SOLICITĂRII ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE. CU TOATE ACESTEA, TERMENUL POATE FI PRELUNGIT DIN MOTIVE SPECIFICE LEGATE DE DREPTUL LEGAL SPECIFIC SAU COMPLEXITATEA CERERII TALE.
• RESTRICȚIONAREA ACCESULUI: ÎN ANUMITE SITUAȚII, ESTE POSIBIL SĂ NU ÎȚI POT OFERI ACCES LA TOATE SAU LA UNELE DINTRE DATELE TALE PERSONALE DATORITĂ DISPOZIȚIILOR LEGALE. DACĂ REFUZ CEREREA TA DE ACCES, TE VOI INFORMA DESPRE MOTIVUL REFUZULUI.
• IMPOSIBILITATEA DE A TE INDENTIFICA
ÎN UNELE CAZURI, ESTE POSIBIL SĂ NU POT CĂUTA DATELE TALE PERSONALE DIN CAUZA IDENTIFICATORILOR PE CARE ÎI FURNIZEZI ÎN SOLICITAREA TA.
ÎN ASTFEL DE CAZURI, ÎN CAZUL ÎN CARE NU TE POT IDENTIFICA CA PERSOANĂ VIZATĂ, NU SUNT ÎN MĂSURĂ SĂ MĂ CONFORMEZ SOLICITĂRII TALE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE FURNIZEZI INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE SĂ PERMITĂ IDENTIFICAREA.
PE ACEST site EXISTA TRIMITERI CĂTRE WEBSITE-URI EXTERNE, AL CĂROR CONȚINUT SE POATE MODIFICA ÎN TIMP; PE site VOR FI PUBLICATE DOAR LINK-URI CĂTRE SITE-URI SAU PROGRAME SIGURE, ÎNSĂ ACESTEA POT SUFERI MODIFICĂRI CARE NU MAI RESPECTĂ CONDIȚIILE DE SECURITATE URMĂRITE LA PUBLICAREA LINK-ULUI PE BLOG; DE ACEEA www.alinamanole.ro NU POATE GARANTA CĂ UN SITE ESTE SIGUR LA UN ANUMIT MOMENT, CI DOAR CĂ LA MOMENTUL PUBLICĂRII PE BLOG A UNUI LINK CARE FACE TRIMITERE CĂTRE UN SITE, ACESTA ERA SIGUR DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂȚII, PE BAZA UNELTELOR SPECIFICATE MAI SUS.

Securitatea conexiunii web

DIN PĂCATE, NICI O TRANSMISIE DE DATE PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI NU POATE FI GARANTATĂ A FI 100% SIGURĂ. ÎN CONSECINȚĂ, ÎN CIUDA MĂSURILOR LUATE DE A VĂ PROTEJA INFORMAȚIA PERSONALĂ, www.alinamanole.ro NU POATE ASIGURA SAU GARANTA SECURITATEA INFORMAȚIILOR TRANSMISE DE DUMNEAVOASTRĂ, AȘADAR, TRANSMITEREA DE INFORMAȚIE SE VA FACE PE PROPRIA DUMNEAVOASTRĂ RĂSPUNDERE.

Dispoziţii finale

TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI site POT FI MODIFICATE ORICÂND, FĂRĂ O INFORMARE PREALABILĂ SAU ULTERIOARĂ, ŞI INTRĂ ÎN VIGOARE DIN MOMENTUL PUBLICĂRII LOR PE site. DE ACEEA, ESTE RECOMANDATĂ RECITIREA LOR PERIODICA, ÎN SPECIAL DACĂ EXISTĂ UN MESAJ PE PAGINA PRINCIPALĂ, ÎN ACEST SENS.
PRIN NAVIGAREA PE site, DECLARI CĂ AI FOST INFORMAT ÎN MOD ADECVAT ASUPRA PRELUCRĂRII DATELOR PRIN PARCURGEREA ACESTUI DOCUMENT. NU UITA SĂ CITEȘTI ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A site-ului.POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE: 

COMENTARII & FORMULARE DE CONTACT
CÂND VIZITATORII LASĂ COMENTARII PE SITUL WEB SAU MĂ CONTACTEAZĂ, COLECTEZ DATELE ARĂTATE ÎN FORMULARELE DE COMENTARII, PRECUM ȘI ADRESA IP A VIZITATORULUI ȘI ȘIRUL AGENȚILOR UTILIZATOR DIN NAVIGATOR PENTRU A MĂ AJUTA LA DETECTAREA SPAMULUI.

Cookie-uri

DACĂ LAȘI UN COMENTARIU PE SITUL MEU, POȚI OPTA PENTRU SALVAREA ÎN COOKIE-URI A NUMELUI, ADRESEI DE EMAIL ȘI SITULUI WEB. ACESTEA SUNT PENTRU CONFORTUL TĂU, ASTFEL NU MAI TREBUIE SĂ LE COMPLETEZI DIN NOU CÂND LAȘI UN ALT COMENTARIU. ACESTE COOKIE-URI VOR FI VALABILE UN AN.

Cât timp îți păstrez datele

DACĂ LAȘI UN COMENTARIU, COMENTARIUL ȘI METADATELE LUI SUNT PĂSTRATE PE O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ. AȘA FAC, POT SĂ RECUNOSC ȘI SĂ APROB AUTOMAT TOATE COMENTARIILE URMĂTOARE ÎN LOC SĂ LE ȚIN ÎNTR-O COADĂ PENTRU MODERARE.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

DACĂ AI UN CONT SAU AI LĂSAT COMENTARII PE ACEST SIT WEB, POȚI CERE SĂ PRIMEȘTI UN FIȘIER DE EXPORT CU DATELE PERSONALE PE CARE LE DEȚIN DESPRE TINE, INCLUSIV TOATE DATELE PE CARE MI LE-AI FURNIZAT. DE ASEMENEA, ÎMI POȚI CERE SĂ ȘTERG TOATE DATELE PERSONALE PE CARE LE DEȚIN. ACESTEA NU INCLUD TOATE DATELE PE CARE SUNT OBLIGAT SĂ LE PĂSTREZ ÎN SCOPURI ADMINISTRATIVE, JURIDICE SAU DE SECURITATE.

Proprietate intelectuală

REPRODUCEREA TOTALĂ SAU PARȚIALĂ A MATERIALELOR DE PE ACEST BLOG ESTE TOTAL INTERZISĂ. PRELUAREA POZELOR SAU A TEXTELOR FĂRĂ ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI SE PEDEPSEȘTE CONFORM CODULUI PENAL ȘI AL LEGII 8/1996 PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE.